Jednoduché prepojenie firemných aplikácií v jednom ERP systéme

11. 7. 2019
Prepojenie aplikacií s ERP cez rozhranie API
Funkčné rozhranie API priamo v informačnom systéme ABRA Gen umožňuje veľmi jednoduché napojenie na externé aplikácie, webové portály, e-shopy či zariadenia, bez ohľadu na dodávateľa. API (Application Programming Interface) je programátorské rozhranie umožňujúce vzájomnú komunikáciu rôznych aplikácií a jednoduchú správu všetkých dostupných dát. Pokiaľ je API rozhranie integrované priamo v informačnom systéme, jeho prepojenie s externými aplikáciami je jednoduchšie, rýchlejšie a menej náročné na dátové prenosy. Nezáleží potom na tom, že účtovníctvo, e-shop, CRM, výrobu alebo dochádzku spravujete v inom externom systéme, ktorý vám vyhovuje. So všetkými dátami nakoniec vždy pracujete tam, kde potrebujete (napríklad dochádzka je k dispozícii v mzdovom účtovníctve). Prostredníctvom API môže všetko fungovať v jednom all-in-one systéme bez chýb, ručného prepisovania, dohľadávania, odlišných užívateľských prostredí, mnoho školení, náročných exportov a importov dát.

API vo vašej firme

WebAPI je otvorené rozhranie nad informačným systémom ABRA Gen, ktoré funguje ako súbor voľne dostupných nástrojov, funkcií a operácií. Programátor môže pracovať so štandardnými nástrojmi, bez toho aby potreboval študovať zložitú dokumentáciu. K funkčnému prepojeniu jednotlivých systémov postačí pár riadkov kódu a server vďaka API v reálnom čase rovno posiela dáta z aplikácií do informačného systému a naopak.

Ako funguje WebAPI v ABRA Gen

API server je postavený na tzv. REST architektúre, pre komunikáciu teda využíva protokol HTTP, tj. rovnaký protokol, ktorý používajú webové prehliadače a webové servery. To umožňuje ľahký prístup k dátam a komunikácii s ABRA Gen z ľubovoľného programovacieho jazyka a operačného systému. Pre komunikáciu s API stačí dokonca aj bežný webový prehliadač. Súčasťou riešenia WebAPI systému ABRA Gen je implementácia štandardu Swagger (OpenAPI). Aplikácie, weby a ďalšie IT nástroje tak vzájomne rozpoznajú svoje možnosti, bez toho aby bylo potreba vstupovať do zdrojového kódu. Dáta sú vďaka API dostupné vo formáte JSON – aktuálne najpoužívanejšom formáte pro výmenu dát. HTTP protokol funguje na princípe požiadavku a odpovedi. Klient (napríklad webový prehliadač) pošle požiadavku webovému serveru (teda API serveru), ten ho spracuje a podľa záťaže si vyberie jeden z dostupných tzv. worker procesov. Worker obstará vykonanie požiadavku a výsledok vo formáte JSON vráti späť serveru, ktorý potom odpoveď odošle klientovi. Vďaka možnosti rozloženia záťaže na viacero serverov prináša toto riešenie širokú škálovateľnosť a vysokú dostupnosť.
Cyklus spracovania API dotazu
Cyklus spracovania API dotazu

Praktické využitie API vo firme

API má veľmi široké využitie v závislosti na odbore podnikania konkrétnej firmy a taktiež na súčasnom stave a skladbe využívaných aplikácií a systémov. Možnosti prepojenia sú však takmer neobmedzené a vďaka jednoduchému rozhraniu je možné veľmi ľahko dosiahnuť nové alebo lepšie funkčnosti celého firemného prostredia. Príklady bežného využitia API:
  • prepojenie e-shopu so skladovým hospodárstvom, expedičným systémom (napr. Balíkobot), externou webovou či mobilnou aplikáciou
  • mobilná aplikácia online napojená na ERP ponúka obchodným zástupcom v teréne rýchly prehľad o aktuálnych cenách a dodacích lehotách
  • dáta z dochádzkového systému sú ihneď dostupné v informačnom systéme k spracovaniu mzdovou účtovníčkou
  • objednaný tovar je zarezervovaný a automaticky expedovaný ihneď po dodaní či dokončení výroby a automaticky sa každá zmena ukáže v sklade a prejaví sa taktiež v inventúre
  • do informačného systému sa automaticky nahrávajú vždy aktuálne dodávateľské cenníky
Vo všetkých týchto situáciách, ale taktiež v mnohých ďalších, je možné s pomocou API redukovať rutinnú prácu, automatizovať mnoho zbytočných krokov a zbaviť sa chýb či oneskorení.

Bezpečnosť dát

Prístup k API je v prípade WebAPI ABRA Gen dovolený len užívateľom, ktorí majú v ABRA Gen nastavené odpovedajúce oprávnenia. V API taktiež funguje štandardné oprávnenie pre prístup k radám dokladov, strediskám atď. Pri sprístupnení API do internetu je možné použiť zabezpečený protokol HTTPS, vďaka ktorému je potom celá komunikácia s API šifrovaná.