K čomu slúži Virtuálna registračná pokladnica a ako sa menia podmienky pre jej používanie?

24. 6. 2016

Od 1. júla 2016 sa podmienky pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej VRP) zmierňujú, a to tým, že vstupuje do platnosti legislatívna úprava, ktorá zvyšuje počet vydaných dokladov z počtu 1000 na 3000 kusov za kalendárny mesiac.

Virtuálna registračná pokladnica je formou registračnej pokladnice, ktorú bolo možné prvýkrát použiť 1. apríla 2015. Ide o online softvér Finančnej správy Slovenskej republiky, ktorý je za určitých, presne stanovených podmienok bezplatne poskytovaný podnikateľom.

Podmienky používania VRP boli stanovené novelizáciou Zákona č. 289/2008 z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (účinnosť k 1.1.2015), resp. Vyhláškou MF SR, ktorou sa ustanovujú podmienky on-line pripojenia ERP s informačnými systémami Finančnej správy SR.

Pri uvádzaní VRP do života boli stanovené tieto základné podmienky pre jej používanie:

  • Podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu po 31. marci 2015, môže začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu najskôr od 1. apríla 2016.
  • Podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu pred 1. januárom 2015, môže začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu najskôr od 1. januára 2016.
  • Podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát v období od 1. januára 2015 do 31. marca 2015, môže začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu najskôr od 1. januára 2016.
  • Používanie virtuálnej registračnej pokladnice bolo od 1. apríla 2015 obmedzené počtom vyhotovených pokladničných dokladov, a to za 1 kalendárny mesiac počtom 1 000 kusov.