Aktuality

Automatizace výroby v informačním systému
Blog

Ako naplno využiť potenciál digitálnej výroby? Automatizujte celú firmu v ERP systéme

Skutočný potenciál automatizácie je možné využiť jedine pri komplexnom prepojení všetkých nadväzujúcich firemných procesov v jednom informačnom systéme.

Zmena informačného systému

7 dôvodov prečo zmeniť starý informačný systém

Cítite, že software vo vašej firme nefunguje optimálne? Ukážeme vám príklady situácií, kedy nastal čas o zmene systému uvažovať.

Spracovanie účtovnictva v informačnom systéme
Aktuality

Prečo viesť účtovníctvo v celofiremnom informačnom systéme

Potrebujete pracovať so všetkými dátami spoľahlivo na jednom mieste? ERP ponúka plnú previazanosť účtovníctva na ostatné firemné procesy.

Evidencia firemného majetku
Aktuality

Prečo evidovať majetok v informačnom systéme

Elektronická správa majetku zaistí praktický prehľad o celom majetku firmy a uľahčuje jeho správu vrátane plnenia zákonných povinností.

Automatické aktualizácie - tip pre prácu s ERP ABRA

Od verzie 15.02.01 systémov ABRA G3 a G4 sa v okne pre spúšťanie agend nachádza tlačidlo Skontrolovať aktualizácie (objaví sa užívateľom, ktorí majú príslušné oprávnenie „Dovoliť aplikovať…

DPH 2016, Slovensko: Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby – legislatíva a dopady na SW ABRA

Na Slovensku dňa 22.10. 2015 vyšla v Zbierke zákonov novela upravujúca zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá prináša viaceré zmeny, z ktorých sa SW ABRA a jeho užívateľov priamo…