Aktuality

Automatické aktualizácie - tip pre prácu s ERP ABRA

Od verzie 15.02.01 systémov ABRA G3 a G4 sa v okne pre spúšťanie agend nachádza tlačidlo Skontrolovať aktualizácie (objaví sa užívateľom, ktorí majú príslušné oprávnenie „Dovoliť aplikovať…

DPH 2016, Slovensko: Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby – legislatíva a dopady na SW ABRA

Na Slovensku dňa 22.10. 2015 vyšla v Zbierke zákonov novela upravujúca zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá prináša viaceré zmeny, z ktorých sa SW ABRA a jeho užívateľov priamo…