Aktuality

Blog

Firemný softvér premieňa pocity v čísla. Na počítači aj v telefóne

Každý manažér vie, že čo sa nedá zmerať, to nejde riadiť. Ako sa firme aktuálne darí? ABRA Flexi pozná odpoveď.

Vykonávanie inventúry čítačkou čiarových kódov
Tipy a triky

Nový video kurz - Inventúra skladových zásob

Kurz poskytne teoretické informácie a praktickú ukážku inventúry skladových zásob v systéme ABRA Gen.

Finančné riadenie v ABRA Gen
Legislatíva

Odvodová úľava pre poľnohospodárske a potravinárske firmy na prelome roku 2023/2024

Výpočet odvodovej úľavy pre poľnohospodárov a potravinárov bude k dispozícii od verzii 23.2.7. Pre plnú funkčnosť bude nutné ďalej aplikovať automatické aktualizácie.

Finančné controlling a plánovanie
Blog

6 tipov, ako zdokonaliť finančné riadenie a plánovanie firmy

Finančné plánovanie hospodárskeho výsledku vo firme má kľúčový význam pre úspešné riadenie finančných zdrojov a plánovanie investícií. Poradíme vám, ako z neho vyťažiť maximum.

Účtovníctvo
Tipy a triky

Čo je to saldokonto a ako s ním pracovať v systéme ABRA Gen

Práca s účtovnou knihou, v ktorej evidujete pohľadávky a záväzky na účtoch jednotlivých dodávateľov a odberateľov, je každodennou povinnosťou účtovníka. Naučíme vás pracovať so saldokontom v systéme…

Controlling a finančné riadenie
Tipy a triky

Nový video kurz - Uzávierky

Kurz je zameraný na účtovné a dokladové uzávierky, preto jeho absolvovanie odporúčame všetkým účtovníkom a hlavným účtovníkom.

Spracovanie účtovnictva v informačnom systéme
Tipy a triky

Nový video kurz - Účtovníctvo

Nový videokurz vás naučí systematicky pracovať v module Účtovníctvo, od základných krokov až po zložitejšie účtovné operácie.

Spracovanie účtovnictva v informačnom systéme
Legislatíva

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022

Bol novelizovaný zákon o daniach z príjmov. Zmeny súvisia s novelou zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Boli upravené podmienky a nárok na daňový bonus na deti.

Digitalizácia
Blog

Aká je budúcnosť účtovníctva? Digitalizovaná.

Úloha účtovníkov získava manažérske rysy. Už nejde iba o zápis a kontrolu, ale skôr o správne nastavenie pravidiel pre automatizáciu a analýzu výstupov.

Účetní výkazy
O produktoch

Nový video kurz – účtovné výkazy

Na ABRA Academy sme pre vás novo pripravili video kurz, ktorý vás naučí, ako zostavovať a upravovať účtovné výkazy. Odporúčame ho absolvovať primárne hlavným účtovníkom.