Aktuality

Finančné controlling a plánovanie
Blog

6 tipov, ako zdokonaliť finančné riadenie a plánovanie firmy

Finančné plánovanie hospodárskeho výsledku vo firme má kľúčový význam pre úspešné riadenie finančných zdrojov a plánovanie investícií. Poradíme vám, ako z neho vyťažiť maximum.

Firemná stratégia pomáha v kríze držť kurz

Controlling a finančné riadenie v praktickom pohľade majiteľov firiem

Spýtali sme sa majiteľov rôznorodých firiem, aké kľúčové ukazovatele sledujú, ako ich využívajú na rýchle rozhodovanie a prečo je pre nich dôležitý nezávislý pohľad zvonka.

Controlling a finančné riadenie

Ako dostať z controllingu a finančného riadenia maximum

Rozhodovať sa na základe faktov. Vedieť, aké informácie sú tie správne, v akej forme a ako často ich sledovať. S tým vám poradí kvalitný controlling a finančné riadenie.

Ako čítať vo firemných dátach pomocou business intelligence

Ako čítať v dátach
2. diel: Prečo hľadať súvislosť medzi tržbami a maržou

V druhom diele seriálu Ako čítať dáta vám ukážeme, prečo je dôležité porovnanie tržieb medzi obdobiami pri pohľade na ich marže.

Ako čítať v e firemných dátach pomocou business intelligence

Ako čítať v dátach
1. diel: Prečo sledovať tri ukazovatele naraz

V prvom diele seriálu Ako čítať dáta vám ukážeme, prečo sledovať hospodársky výsledok, tržby a personálne náklady v jednom grafe.