Legislatíva

Elektronická PN (ePN)
Legislatíva

Elektronická PN (ePN) od 1.6.2022

Elektronická PN (ePN) je nová služba, ktorá nahrádza 5-dielne papierové tlačivo potvrdzujúce práceneschopnosť.

Finančné riadenie v ABRA Gen
Legislatíva

Zmena spôsobu zaokrúhľovania hotovostných platieb od 1.7.2022

Od 1.7.2022 vchádza do platnosti zákon, ktorý zavádza zaokrúhľovanie 1 a 2 eurocentových mincí pri hotovostnom platobnom styku.

Legislatíva

Výdavky na stravovanie od 1.5.2022

Zvýšenie sumy stravného má vplyv na stanovenie nárokov zamestnancov a správne účtovanie výdavkov na stravovanie

Legislatíva
Legislatíva

Nové poistné pre financovanie podpory (Kurzarbeit) a nastavenie ABRA Gen

Od 1.3.2022 nadobudla účinnosť časť zákona 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce, ktorá okrem iného zaviedla nový druh sociálneho poistenia plateného zamestnávateľom – poistné na…

Legislatíva, DPH

Povinné oznamovanie bankových účtov

Povinné oznamovanie bankových účtov na daňový úrad je späť. Vďaka novele zákona o DPH, od 15. novembra 2021 sa pre platiteľov DPH vrátila povinnosť oznamovania bankových účtov daňovému úradu.

Ochrana dát a GDPR v podnikovom systéme

ABRA vie pracovať so všetkými dátami v súlade s GDPR

Od 1. 1. 2022 vzniká prevádzkovateľom webov povinnosť ukladať cookies iba s aktívnym súhlasom návštevníkov. Čo to pre nich znamená a ako môžu postupovať?

Legislatíva s Covid

Zrušenie pandemickej nemocenskej od 1.12.2021

Zákon č. 41/2021 Z.z. menia a doplňuje niektoré zákony v súvislosti s ďalšou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Jednou z dôležitých zmien je zrušenie tzv. pandemickej nemocenskej od 1.12.2021.

Mesačné vyúčtovanie miezd

Ako sa zmení vykazovanie v Intrastate od 1.1.2022

Nové nariadenie vlády prináša niekoľko významných zmien týkajúcich sa vykazovania hlásenia Intrastat. Čo by ste nemali prehliadnuť?

Podpora zamestnávateľom

Podpora zamestnávateľom v čase skrátenej práce „Kurzarbeit“ a na čo sa pripraviť

Pomoc spočíva v čiastočnej úhrade náhrad miezd zamestnancov, pre ktorých nemal zamestnávateľ prácu po dobu obmedzenia svojej ekonomickej činnosti z dôvodu vonkajších faktorov. Jak na to?

Legislatíva

Nový druh daňového bonusu na vyživované dieťa nad šesť rokov veku do pätnásť rokov veku

Od 1.7.2021 bol zavedený nový druh daňového bonusu na vyživované dieťa nad šesť rokov veku do pätnásť rokov veku. Ako všetko nastaviť v systéme ARBA Gen.