Komunikácia v rámci informačného systému ABRA

20. 12. 2009

ABRA Software predstavila nové rozšírenie svojho informačného systému, ktoré užívateľom poskytuje prepracované riešenie vzájomnej komunikácie medzi jednotlivými užívateľmi v rámci organizácie i navonok.

ABRA G4 ABRA G3
ABRA G2 ABRA G1

Automatické správy – modul Komunikácia

„V okamihu, keď bude uhradená faktúra, chcem dostať upozornenie.“ Napríklad aj takto môže znieť zadanie pre vytvorenie automatickej správy. Každá agenda informačného systému, v ktorej je možné sledovať nejaké aktivity, ponúka aktivovanie automatických správ. Užívatelia si sami definujú pravidlá, na základe ktorých správy prichádzajú. Najčastejšie býva táto funkčnosť využívaná na upozornenie ohľadom prijatého e-mailu od konkrétneho klienta, upozornenie, že daný tovar bol naskladnený, alebo že došlo k schváleniu objednávky. Je možné nadefinovať upozornenie prakticky na akúkoľvek zmenu dát v rámci IS.

Užívateľ, ktorý je prihlásený v informačnom systému, je automaticky upozorňovaný na nové prijaté správy formou malého pop-up okienka. Na samostatné zobrazenie správ a ich editáciu slúži agenda Správy, z ktorej ich je možné posielať ďalším užívateľom IS, je na ne možné odpovedať, preposielať ich, a pod. Správy je možné zadávať ručne (napr. ako odpoveď adresáta na doručenú správu) alebo môžu byť generované automaticky systémom.

E-mail – modul Komunikácia

Pre pracovné skupiny býva veľmi výhodné môcť používať jednu e-mailovú adresu spoločne, často sú to adresy typu [email protected] alebo iné podobné. I túto funkčnosť ponúka modul Komunikácia v IS ABRA. Automatizačný server sa postará o komunikáciu s poštovým serverom a užívatelia poštu už len vybavujú. K e-mailom je možné pripájať ľubovoľné aktivity uložené v systéme alebo doklady či ďalšie prílohy. Nespornou výhodou je možnosť fulltextového vyhľadávania v správach a prepojenie na dáta v systéme. Z e-mailov je tiež možné automaticky importovať dokumenty ISDOC (elektronická fakturácia) a vytvoriť z nich doklady v informačnom systéme.


Petr Vopelák
United Software Services
(+420) 724 020 298
[email protected]

Informácie o spoločnosti ABRA Software s.r.o.
ABRA Software s.r.o. patrí k producentom podnikových informačných systémov. V súčasnej dobe je na Slovensku a v Českej republike registrovaných viac ako 15 000 aktívnych licencovaných subjektov. ABRA Software disponuje sieťou pobočiek a partnerov, ktorí poskytujú záruku profesionálnych služieb. Základom riešení pre firmy všetkých veľkostí je rad moderných informačných systémov ABRA Gx, ktoré je možné upraviť na mieru podľa potrieb a požiadaviek zákazníka. Heslom spoločnosti je: „Software od ľudí pre ľudí“. Výrobca systémov ABRA je certifikovaný podľa ISO 9001.