KV DPH od 1. 4. 2016: Zmeny vo vykazovaní zjednodušených daňových dokladov

12. 4. 2016

Od 1. 4. nastáva v KV DPH zmena vo vykazovaní zjednodušených daňových dokladov na vstupe, z ktorých si chce daňovník uplatniť odpočet (do 1. 4. 2016 sekcia B.3). Po novom sa sekcia B.3 rozčlení na sekcie B.3.1 a B.3.2. V praxi sa nový export použije 1. krát najskôr v 5. mesiaci (máj) za 4. mesiac (apríl). Upravený export nie je prístupný vo verzii 16.01.06, export bude sprístupnený v ďalšej certifikovanej verzii zverejnenej v priebehu mesiaca apríl.

V prípade, že daňovník bude chcieť za vykazované zdaňovacie obdobie uplatňovať odpočet dane v sume menej než 3000 EUR, tak tieto daňové doklady budú vstupovať do sekcie B.3.1 spôsobom, ako do 1. 4. 2016 vstupovali do sekcie B.3 (okrem názvu sekcie sa nič nemení).

V prípade, že daňovník bude chcieť za vykazované zdaňovacie obdobie uplatňovať odpočet dane v sume rovnej alebo viac než 3000 EUR, tak tieto daňové doklady budú vstupovať do sekcie B.3.2 a údaje budú musieť byť členené/zoskupené podľa predajcu, s uvedením IČ DPH predajcu. Tzn. všetky takéto zjednodušené daňové doklady s identickým IČ DPH sa budú vykazovať sumované ako jeden záznam, v jednom riadku.

Upozorňujeme klientov, ktorí uskutočňovali evidenciu zjednodušených daňových dokladov (napr. účteniek) na vstupe sumovaním cez jeden daňový doklad vytvorený v systéme ABRA G3, G4 (napr. na konci mesiaca sčítali všetky fyzické účtenky od rôznych dodávateľov a zadali 1 zjednodušený doklad do SW ABRA), že v prípade, ak dosiahnu alebo prekročia za zdaňovacie obdobie sumu 3000 EUR, takéto doklady sa nebudú správne vykazovať v KV DPH.

Pre správne fungovanie SW ABRA a správne vykazovanie v KV DPH do sekcie B.3.2 je nevyhnutné každý jeden zjednodušený doklad zadať do SW ABRA ako 1 záznam, s vlastnou firmou, resp. prislúchajúcim IČ DPH.

Autor textu Stanislav Polakovič je analytik a tester týmu ABRA.