O produktoch

Legislatívna verzia ABRA Gen pre rok 2023

21. 12. 2022
Legisltívna verzia ABRA Gen

Informačný systém ABRA Gen prichádza s novou verziou 23.0.4. Na verziu 23.0.4 odporúčame prejsť do konca roku 2022 v prípade, že budete na začiatku januára 2023 prihlasovať alebo odhlasovať zamestnancov (RLZEC). V ostatných prípadoch odporúčame počkať na novú verziu, ktorá bude uvoľnená v priebehu januára a bude obsahovať zmeny v daňových bonusoch, výpočte ročného zúčtovania a ďalších.

Hlavnou novinkou tejto verzie je sprístupnená agenda Podanie INTRASTAT. Do danej agendy bola súčasne pridaná funkcia pre spracovanie malých/podprahových zásielok, ktoré sú vykazované zjednodušene s kódom tovaru 99500000.

Ďalšia dôležitá novinka je napríklad automatické počítanie zaokrúhlenie dokladu ako nedanené pre hotovostné platby v EUR, ktoré majú nastavené zaokrúhlenie na 0,05 aritmeticky s minimom.

Update na verziu 23.0.4 je možné vykonať z verzií 22.1.x a vyššej. Update nájdete na obvyklom mieste na Zákazníckom portáli.

Ďalšie vybrané zmeny:

  • Do Globálnych premenných pridané nové platnosti minimálnych miezd platné od 1.1.2023.
  • Do agendy Druhy nemocenských dávok bol doplnený nový druh nemocenskej dávky s kódom OTC- Otcovská so základným typom “Materská dovolenka”. Dávku je možné čerpať po dobu 14 dní s platnosťou od 1.11.2022.
  • Na skladových dokladoch bolo zamedzené editovať položky: Stredisko, Zákazku, Obchodný prípad a Projekt v prípade, kedy existuje nadradený doklad (MasterDocument) typu Účtenka a tá je uzavretá Uzávierkou predaja.
  • Na Objednávke prijatej bola vytvorená nová akcia “Vytvoriť => Prevodku výdaj (bez čerpania)”. V tomto režime sa vytvorí voľná Prevodka výdaj, kde je možné v sprievodcovi vybrať sklad, z ktorého sa budú skladové karty vydávať.
  • Pre ovládač platobného terminálu CSOB.g3t bola doplnená podpora pre platby cudzou menou (EUR, USD, GBP a PLN).

Podrobnejší zoznam najdôležitejších opráv a vylepšení nájdete v online napovedě.