Legislatívne aktualizácie ABRA Gen s prvou fázou podpory GDPR

9. 3. 2018

Systém ABRA Gen prichádza s druhou legislatívnou aktualizáciou pre rok 2018. Najväčšou novinkou verzie 18.01.06 je implementovaná prvá fáza podpory GDPR (tj. Nový modul Ochrany dát a agendy GDPR, ktorá umožňuje plniť dátovú základňu: naplniť si číselníky, zavádzať definície GDPR a začať zbierať povolenia od subjektov).

Popis zapracovaných legislatívnych zmien vypisuje PDF dokument. Prezrieť si môžete tiež kompletný prehľad zmien.

Novú certifikovanú verziu sťahujte zo Zákazníckeho portálu.

Prvá fáza podpory GDPR

Do systému ABRA Gen bola implementovaná prvá fáza podpory GDPR vo forme nového modulu Ochrana dát. Modul bude slúžiť na ochranu podľa nariadenia GDPR, ale aj pre ochranu obsahu položiek nad rámec GDPR. Zatiaľ obsahuje základné agendy pre prvotné zadávanie niektorých dát (napr. zmlúv, získaných povolení), vlastná funkcionalita bude súčasťou ďalšej fázy implementácie v budúcich verziách. Agendy zmlúv sú paralelne dostupné aj v rámci modulu Dokumenty a prílohy a môžu byť využívané aj mimo účely ochrany dát.

V rámci modulu Ochrana dát vznikla agenda Zmluvy určená pre evidenciu zmlúv s obchodnými partnermi. V ďalších verziách v rámci implementácie 2. fázy ochrany dát bude rozšírenie o možnosť generovania Povolení na spracovanie dát.

 

S čím môže užívateľ ERP systému ABRA Gen začať už teraz v rámci príprav na ochranu podľa nariadenia GDPR? Pozrite sa na naše video v CZ: