Legislatívne zmeny v súvislosti s epidémiou koronavírusu

30. 3. 2020
Legislatívny balíček
V súvislosti s epidémiou koronavírusu dochádza k legislatívnym zmenám, ktoré priebežne sledujeme a prípadný dopad na ABRA Gen analyzujeme. Aktuálne dochádza k trom oblastiam opatrení na podporu zamestnávateľov a zamestnancov:

Možnosti zamestnávateľa pri obmedzení činnosti

Zamestnávateľ môže dohodnúť zmenu druhu práce zamestnanca, umožniť prácu z domu, je možné taktiež dohodnúť s iným zamestnávateľom dočasné pridelenie zamestnanca. Ak nie je možné nič z uvedeného použiť a zamestnávateľ nevymyslí inú možnosť, dochádza k prekážkam na strane zamestnávateľa.

Zamestnanec v karanténe

Ak je zamestnancovi nariadené karanténne opatrenie, je to posudzované rovnako ako PN. PN zamestnanec vybaví telefonicky u svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu. Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta lekár zašle II., IIa. a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi, ak je pacient v právnom postavení zamestnanca. Ostatné diely PN zostávajú v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie."

Ošetrovné

Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojím rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. V takýchto prípadoch sa poistencom nebude ani prerušovať povinné sociálne poistenie. Čerpanie aj pokračovanie OČR oznamuje zamestnávateľovi zamestnanec, nie Sociálna poisťovňa.

Sledujte stránku s najčastejšími dotazy v našej online nápovede.