Meníme a rozširujeme nápovedu systémov ABRA G3 a G4

24. 6. 2016

Postupnými krokmi rozširujeme funkcie aj obsah pomocníka ERP systémov ABRA. V tomto procese dochádza aj k presunu obsahu a zmenám v názvosloví. Čo bol predtým Quickstart, bude teraz ABRA Tutoriál.

Quickstart

Quickstart, ktorý doteraz prinášal rozsiahlu výučbu práce so systémami ABRA, premenuvávame na ABRA Tutoriál. Quickstart navrátime jeho pôvodnému významu, bude novo vysvetľovať skutočne len prvé krôčiky v systéme ABRA. Rozsahom pôjde o dvojstranový dokument, ktorý zorientuje nováčikov.

ABRA Tutoriál

ABRA Tutoriál na help.abra.eu

ABRA Tutoriál (z anglického tutorial) je návod na použitie, ktorý na konkrétnych príkladoch vysvetlí krok za krokom pracovné postupy v ERP systémoch ABRA. Je zoznamom kapitol vo forme príručky určenej začínajúcim užívateľom, ktoré formou riešenia jednoduchého príkladu postupne zoznámia užívateľa s jednotlivými časťami systému a prác v ňom od východiskového nastavenia, cez zadávanie dokladov, až po ich ďalšie spracovanie. Tutoriál nie je, na rozdiel od ostatných častí on-line dokumentácie, vyčerpávajúci, ale umožní začiatočníkom získanie veľkého množstva skúseností počas krátkej doby a bez učiteľa. Cieľom ABRA tutoriálov je rýchlo a efektívne naučiť nového užívateľa so systémom ABRA samostatne pracovať.

Nové rozšírenia obsahu ABRA tutoriálu

  • Doplnenie o chýbajúce sekcie, napr. Uzávierky DPH, KV DPH a pod., a ďalšie obsahové aktualizácie.
  • Dizajnové úpravy: výrazné vylepšenie sekcie TEST, ktorá ide novo skryť či rozbaliť podľa potreby.
     

V súvislosti s nápovedou ďalej pripravujeme

Výstupy z ABRA Tutorial / Quickstart pre vás budú pripravené aj v tlačenej podobe, konkrétne vo formáte PDF na stiahnutie. Možnosť stiahnutia PDF súborov je teraz v príprave. Veríme, že si u vás PDF získajú na obľube.