Miesto jazzu ostrý zvuk technologických noviniek ABRA Software

4. 10. 2011

V pražskom Jazz Dock zaznel miesto jazzu ostrý zvuk technologických noviniek ABRA Software

5. 10. 2011 sa v pražskom klube Jazz Dock konala tlačová konferencia akciovej spoločnosti ABRA Software, ktorá predstavila rad tohtoročných noviniek uvádzaných na trh pri príležitosti 20 výročia úspešného podnikania v oblasti informačných systémov. Konferencie sa za ABRA Software zúčastnil generálny riaditeľ spoločnosti Martin Jirmann a predseda predstavenstva spoločnosti United Software, 100% vlastníka ABRA Software, Jaroslav Řasa.

Už pri registrácii mali možnosť hostia vyskúšať jeden z predstavovaných produktov – ABRA E-shop, ktorý okrem funkcionalít e-shopu 21. storočia ponúka aj bezproblémovú prepojiteľnosť priamo na dáta z IS. V ABRA E-shop si mali hostia možnosť ukážkovo objednať jeden z darčekov v ponuke, ktoré si potom odniesli na záver konferencie domov.

Martin Jirmann privítal prítomných novinárov, predstavil im stručne dvadsaťročné podnikanie a obchodné výsledky ABRA Software, ku ktorým povedal: "Za posledné dva roky prešla firma veľkými zmenami. Tzv. ekonomická kríza pre nás bola príležitosťou. Verili sme si a i v dobe najväčšej skepsy sme mysleli na nové produkty, ktoré majú svojim užívateľom prinášať predovšetkým zvýšenie produktivity práce. Vo fiškálnom roku 2011, ktorý nám skončil 30. 6. tohto roku, sme dosiahli konsolidované tržby vo výške 132 mil. KČ a zaznamenali sme tak medziročný rast o 9%. Roky 2010 a 2011 pre nás boli obdobím zmien a inovácií. Začali sme svoje produkty viac orientovať na dostupnosti cez Internet. Dôkazom sú novinky, ktoré teraz uvádzame na trh.

V bohémskej atmosfére pražského klubu sa konferencia niesla v neformálnom, avšak technologickom duchu a vďaka tomu bolo možné prítomných hostí zoznámiť interaktívne s novinkami tohto roka. Tými sú najmä 4 produkty, ktoré firmám a podnikateľom pomáhajú k lepším obchodným výsledkom aj vyššej produktivite práce. Okrem už

spomínaného ABRA E-shopu bol predstavený ABRA Publisher, systém na správu webových stránok, ale aj firemných intranetov a extranetov plne napojitelných na niektoré údaje z informačných systémov. Počas konferencie tak v ABRA Publisher vznikla nová webová prezentácia o samotnej konferencii, ktorej vznik mohli novinári sledovať priamo na plátne nad pódiom. Ďalším predstaveným produktom sa stal

ABRA MOS - mobilný obchodný systém, ktorý je plne napojený na IS, výborne zabezpečený a intuitívny. V produkte MOS potom mali hostia možnosť objednávať cukrovinky ku káve a sledovať tak proces od objednania až ku konzumácii priamo na mieste. Posledná predstavenou novinkou je ABRA iGATE - plne definovateľný portál dostupný z ľubovoľného zariadenia pripojeného k Internetu. Pomocou webového prehliadača ponúkne okamžitý prehľad o aktuálnom finančnom stave firmy, o nevyriešených úlohách podriadených, o výške pohľadávok, o vyhodnotenie predajov tovaru vrátane medziročného porovnania a ďalších užívateľsky definovateľných parametroch.

Súčasťou bol aj proces priameho prenosu na internetových stránkach ABRA Software, a tiež na stránkach konferencie interaktívne vytváraných priamo na mieste. Záznam z prenosu môžete sledovať v archíve na týchto odkazoch: : http://www.abra.eu/o-firme/tiskove-zpravy-a-aktuality/videoprezentace/ a http://www.abra-publisher.eu/

ABRA Software a.s.

(+420) 724 020 298

[email protected]