Aktuality

Mobilné CRM je moderný nástroj pre obchodníkov

23. 4. 2019
Aplikácia Mobilného CRM pre obchodníkov na cestách
Mobilné CRM ako moderný nástroj pre obchodníkov

Mobilné CRM je aplikácia systému ABRA Gen pre mobilné telefóny a tablety, vďaka ktorej majú obchodníci v teréne kedykoľvek po ruke všetko, čo potrebujú ku svojej práci. Prináša do obchodných jednaní profesionalitu, zlepšuje organizáciu práce a posúva vzťahy so zákazníkmi na novú úroveň. Bez zložitého papierovania, hľadania, volania a pýtania majú obchodníci aj manažéri na jednom mieste vždy aktuálne informácie o zákazníkoch, produktoch či skladových zásobách, ale taktiež plány obchodných jednaní, dáta o platobnej morálke, dôležité dokumenty, záznamy z pracovných schôdzok či dôležité štatistiky.

Ako Mobilné CRM funguje?

Mobilné CRM je aplikácia na chytrý telefón či tablet (pre Apple iOS aj Google Android), ktorá cez webové API komunikuje online so systémom ABRA Gen. Informácie v aplikácii odpovedajú v reálnom čase dátam v ABRA Gen a naopak – informácie zadané v aplikácii sa ihneď prepisujú do informačného systému. Minimalizuje sa tak riziko omylov, chýb alebo zdržaní.

Dokonalý obchodný partner

Obchodník môže vďaka mobilnej aplikácii viesť jednanie celkom „bezpapierovo“. Od začiatku do konca má aktuálne informácie o danom zákazníkovi a nemusí zložito obvolávať sklad kvôli dostupnosti tovaru, vyhľadávať v papierovom katalógu a cenníku, prepočítavať zľavy a prepisovať zápisy z jednaní.

V aplikácii sa obchodný zástupca dokonale pripraví na každé jednanie a podľa aktuálnej potreby reaguje na vývoj u obchodného partnera. Výsledkom je spokojný zákazník a úspešne uzavretá objednávka, ktorá sa prepíše priamo do ABRA Gen a je potom bez zdržaní vybavená vďaka automatizácii v samotnom informačnom systéme.

Výhody mobilného CRM pre management

Taktiež manažéri ocenia informácie o zákazníkoch na jednom mieste, rovnako ako prehľad o činnosti a výkone obchodníkov či možnosť plánovania práce na obchodných prípadoch a starostlivosť o zákazníkov. Je možné nastaviť špecifické obchodné či platobné podmienky, nové osoby, zodpovednosti, úlohy či plánované aktivity.

Ako dosiahnuť efektívnu organizáciu práce

 • Prehľadná domovská obrazovka zobrazuje naplánované či pridelené úlohy, otvorené obchodné prípady, jednania, prebiehajúce komunikácie a nové príležitosti vrátane aktuálneho plánu aktivít.
 • Informácie o firmách, prevádzkach, osobách a kontaktoch umožňujú ľahké fulltextové vyhľadávanie s veľmi rýchlou odozvou. Adresu je možné priamo použiť k navigácii na miesto schôdzky či pre plánovanie ciest medzi jednotlivými schôdzkami v daný deň. Priamo z aplikácie je možné zákazníka kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, prípadne si uvedené kontakty uložiť do telefónu.
 • História komunikácie týkajúca sa zákazníka vo forme chatu, vrátane komunikácie iných užívateľov systému ABRA Gen (hotline, servis). Pri odovzdaní obchodného prípadu je tak celá história jednaní na jednom mieste. Je možné nastaviť taktiež požadované normy a kritéria komunikácie, napr. kontaktovanie VIP zákazníkov aspoň 1x mesačne apod. Všetky akcie sa zobrazujú na dashboarde aplikácie.
Prehľad o firmách a komunikácii v Mobilnom CRM

Ako získať dokonalý prehľad o procesoch a výsledkoch

 • Prijaté objednávky je možné zobraziť v karte zákazníka vrátane stavu vybavenia a detailov s cenou, termínom dodania, prehľadom nedodaného tovaru a objednanými položkami – je možné riešiť objednávky položkovo, stiahnuť vo forme pdf a jednoducho priamo z aplikácie zdieľať.
 • Prehľad vystavených ponúk vrátane ich stavu a osoby či oddelenia, ktoré objednávku vystavilo.
 • Zobrazenie základných KPI ukazovateľov– dôležité kategorizačné údaje aktualizované každý deň, ktoré je možné zobraziť priamo z profilu zákazníka v aplikácii, napr. tržby, faktúry, pohľadávky, ponuky alebo nastavené zľavy.
 • Detailné reporty zákazníka z ABRA BI vo forme grafov či tabuliek prehľadne zobrazujú informácie podľa nastavených kritérií – napríklad prehľad objednávaného tovaru, histórie objednávok, platobná morálka, obrat za určité obdobie, tržby vrátane tzv. trendovosti, ktorú je možné efektívne využiť v aktívnom predaji (reakcie na ukončenie odberu daného produktu apod.)
 • Reporty o práci obchodníka slúžia ku kontrole efektivity, úspešnosti a plánovania – oslovené firmy, počet kontaktov, priebeh komunikácie, uzavreté objednávky, obrat, provízie.
Prehľad o objednávkach, nezaplatených faktúrach a obrate vybraných firiem.

Ako vyťažiť maximum z obchodných schôdzok

 • Informácie o zákazníkovi aj o produktoch na jednom mieste – vždy aktuálne podľa ABRA Gen. Obchodník prichádza na každé jednanie dokonale pripravený a môže flexibilne reagovať a ponúkať individualizované riešenia.
 • Katalóg produktov online zobrazuje podrobné špecifikácie, obrázky, ceny, typy, dostupnosť podľa skladov vrátane rezervovaných položiek alebo očakávaného naskladnenia. Rovnako ako ostatné nástroje je možné aj tieto funkcie podľa potreby prispôsobiť potrebám konkrétnej firmy (skrytie cien, zobrazenie rovnakých produktov v Google vyhľadávaní apod.).
 • Zobrazené ceny produktov v katalógu odpovedajú cenám podľa skladu či stredísk, a taktiež už určeným obchodným aj platobným podmienkam daného zákazníka, vrátane započítania nastavených zliav, foriem úhrady či splatnosti. V objednávke je možné prípadne pridať ďalšiu, tzv. riadkovú zľavu.
 • Vytvorenie objednávky v aplikácii, ktorá sa automaticky prepíše z karty zákazníka priamo do systému. Je možné rozpracovať taktiež viacero objednávok a podľa potreby ich neskôr doplniť a odoslať. Behom zadávania objednávky je možné kontrolovať dostupnosť, zobraziť fotografie i detailnú špecifikáciu tovaru, nastaviť dopravu, balenie aj doplňujúce pokyny pre expedíciu alebo fakturáciu.
 • Vytvorená objednávka je automaticky spracovaná systémom podľa nastaveného procesu v sklade, učtárni atď. Sú aplikované konkrétne obchodné podmienky platné pre daného zákazníka. Objednávka je prepojená s daným obchodníkom (výpočet provízie, prehľad o splnených úlohách a zodpovednosti).
 • Zápisy zo schôdzok a dôležité informácie či pokyny je možné zadávať priamo v aplikácii formou písomných poznámok, dokumentu, fotografie či zvukovej nahrávky. Vybrané časti komunikácie môžu byť odovzdané k ďalšiemu spracovaniu (napr. ako pokyny pre servisné oddelenie či učtáreň). Záznam je možné doplniť fotografiou (chyby, produktu, prevádzky, dokumentu).
Katalóg dostupných produktov, detailné informácie o produkte a zobrazenie košíku s vloženým tovarom.

Ako sa ešte lepšie starať o zákazníkov

 • Nové obchodné príležitosti môže v systéme aj aplikácii založiť obchodník alebo management, a to vrátane pravdepodobnosti úspechu jednania či očakávaného odberu, uskutočnených krokov a nadchádzajúcich úloh, zodpovedností.
 • História komunikácie so zákazníkom umožňuje udržovať obchodný vzťah živý, osobný a informovaný. Ľahké odovzdávanie informácií a riadenie procesov vďaka viditeľnosti informácií pre ostatné osoby vo firme.
 • Zdieľanie dokumentov priamo z aplikácie uľahčuje komunikáciu – odoslanie faktúry či objednávky na e-mail.
Nové obchodné príležitosti, prehľad ponúk vydaných a možnosť zdieľania dokumentov, napr. odoslanie faktúry e-mailom.