Mobilné CRM pre obchodníkov na cestách

25. 7. 2016

Pre obchodníkov na cestách sme pripravili online mobilné riešenie pre rýchle vybavovanie obchodnej agendy a pre online prístup k dátam v ERP ABRA. Mobilné CRM je nástrojom pre realizáciu dennej obchodnej agendy aj záznamov práce obchodníka. Riešenie je zamerané na jednoduché a rýchle akcie, ktoré sa spravidla vykonávajú pred, počas alebo krátko po rokovaní. Mobilné CRM je pripravené pre platformy Android a iOS. Aplikácia pracuje s dátami uloženými v IS ABRA, takže obchodníci, ich vedúci aj ostatní pracovníci firmy majú navzájom vždy aktuálne informácie o zákazníkoch, obchodnej komunikácii aj obchodných príležitostiach. Užívatelia sa overujú voči ERP ABRA a aplikácia rešpektuje práva nastavené centrálne v ERP, a preto je zaistená bezpečnosť aj nastavenie viditeľnosti údajov.


Zaujímajú vás podrobnosti? Kontaktujte svojho obchodníka alebo napíšte správu na [email protected].


Čo mobilné CRM ponúka?

Zaznamenávanie a plánovánie obchodnej komunikácie:

 • Vytváranie a prehľad obchodnej komunikácie, schôdzok, atď. (vrátane detailov).
 • Zobrazenie adries a kontaktov s možnosťou navigácie, alebo priameho volania.
 • Rychlé akcie pre obchodníkov (napr. upresnenie, alebo zmena termínu).
 • Rychlé zapisovanie zápisov zo stretnutí, vrátane možnosti nahratia fotky z telefónu.

Informácie o zákazníkoch a podpora prípravy na rokovanie:

 • Zobrazenie detailných informácií o zákazníkoch, prevádzkach a kontaktných osobách.
 • Zobrazenie základných KPI ukazovateľov (kategorizačných údajov z IS ABRA).
 • Zobrazení histórie obchodnej komunikácie a obchodných prípadov.
 • Zistenie platobnej morálky zákazníkov (priemerná splatnosť, faktúry po splatnosti).
 • Prehľad prijatých objednávok a nedodávok (objednaný a nedodaný tovar).
 • Detailné reporty zákazníka pomocou integrácie s ABRA iGate.

Vedenie obchodných príležitostí:

 • Komplexná evidencia obchodných príležitostí.
 • Zadávanie a zmena kroku v procese a pravdepodobnosti úspechu.
 • Priebežné zaznamenanie poznámok alebo zápisov z čiastkových rokovaní.
 • Plánovanie ďalšieho kontaktu (vrátane zobrazenia na dashoarde obchodníka).
 • Zobrazenie pipe-line v plánovanej a prepočítanej hodnote (podľa pravdepodobnosti).
 • Integrácia s ABRA SmartWatch pre notifikácie o zmenách v obchodných prípadoch.

Prehľad o produktoch a skladových zásobách:

 • Prehliadanie katalógu produktov.
 • Hľadanie, filtrovanie, zobrazenie detailov (vrátane obrázkov a špecifikácií).
 • Zobrazenie skladovej dostupnosti tovaru (vrátane rezervácií).

Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodníka alebo napíšte správu na [email protected].