Mobilný skladník s novými funkciami

24. 11. 2016

Nedávno uvedený Mobilný skladník, ktorý zaisťuje rýchlu a bezchybnú prácu v sklade s využitím mobilných terminálov a snímaním čiarových a 2D kódov, prináša v najnovšej verzii mnoho funkčných vylepšení:

 • Nové fulltextové vyhľadávanie v skladových kartách. Aj v dátach so 100 tisíc a viac skladovými kartami.
 • Navýšená maximálna možná veľkosť databáze zo 128 MB na 4 GB.
 • Možnosť práce s príjemkami podľa objednávky a s dodacími listami podľa objednávky.
 • Nové vyskladňovanie z pozície podľa objednávky.
 • Nové polohovanie existujúcich dokladov príjemky a dodacieho listu.
 • Pri tvorbe skladového dokladu nové možnosti výberu zákazky.
 • Rýchlejšia a efektívnejšia práca so sériovými číslami.
 • Práce s viac skladovými kartami s rovnakým EAN kódom.
 • Korektné nakladanie pri polohovaní existujúceho dokladu, na ktorom je viac riadkov s rovnakou skladovou kartou.
 • Podpora práce s PLU.
 • Pri vyskladňovaní z pozícií je po novom k dispozícii informácia na akých skladových pozíciách je produkt umiestnený.
 • Zrýchlenie aplikácie pridanim niekoľkých doteraz chýbajúcich indexov.

Chcete Mobilného skladníka vyskúšať? Kontaktujte nás.