Tipy a triky

Mzdy – Ako na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

12. 9. 2018

Pripomenutie postupu: Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za zamestnanca od Zdravotné poisťovne se zadáva na Súhrnom mzdovom liste, Mzdové údaje, Poistné – položka „Ročné zúčtovanie ZP – zamestnanec (+ prelatok/ – nedoplatek)“ nebo „Ročné zúčtovanie ZP – zamestnávateľ (+ prelatok/ – nedoplatek)“.


Zaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK