Na čo by ste nemali na konci roka zabudnúť

16. 12. 2021
Na konci roka je potrebné vykonať množstvo pravidelných povinností, či už spojených s účtovníctvom, výpočtom miezd, meniacou sa legislatívou alebo administráciou ABRA Gen. Aby ste na nič nezabudli, pripravili sme pre vás prehlaď dôležitých krokov a odkazov, ako postupovať v ABRA Gen.

Realizované a pripravované legislatívne zmeny

Zoznam pripravovaných legislatívnych zmien vrátane ich dostupnosti v ABRA Gen nájdete v online nápovede. Upozorňujeme, že firmy, ktoré majú povinnosť podávať hlásenie Intrastat alebo spracovávajú Mzdy, by mali mať nainštalovanú legislatívnu verziu 22.0. čo najskôr. Vydanie verzie plánujeme ešte do konca roka. Pre aktuálne informácie odporúčame sledovať infopanel v základnom okne pre výber agend v ABRA Gen.

Inštalácia a administrácia ABRA Gen

Po update na verziu 22.0 musíte systém zaktivovať, aby ste ho mohli naďalej prevádzkovať v ostrej verzii. Vygenerované kľúče pre daného používateľa sú umiestnené na Zákazníckom portáli. Pre stiahnutie je potrebné mať na Zákaznickom portáli oprávnenie Vidieť aktivačné kľúče. Ďalšie informácie nájdete v online nápovede v časti AdministráciaLicenčný kľúč, aktivácia?. Legislatívna verzia 22 pracuje s 64-bitovou architektúrou, preto je nutné splniť určité podmienky a dodržať správny postup inštalácie. Podrobný návod nájdete v našej PDF príručke. Nová technológia viacvláknového API prináša taktiež zjednodušenú architektúru. Miesto trojice komponentov WebAPIServer, WebAPISupervisor a WebAPIWorker používaných doteraz sa odteraz používajú len dva komponenty:
  • APIServer.jar - prijíma od klientov HTTP požiadavky a vracia späť odpovede
  • ApiLib.dll - rieši samotné spracovanie požiadaviek (business logiku)
Prečítajte si podrobnosti o inštalácii v našom ABRA API Tutoriále.

Mzdy

Všetky dôležité legislatívne zmeny pre spracovanie miezd podrobne rozberajú naše PDF príručky. Nájdete ich v časti Legislatívne zmeny a súvisiace metodiky. Aktuálne pripravujeme dokument pre upresnenie výpočtu miezd december–január.

DPH

Ako správne urobiť Uzávierku DPH v ABRA Gen? Prečítajte si náš tip.

Účtovníctvo

Na prelome roka sa často stáva, že potrebujete zadať doklad do predchádzajúceho obdobia. Ako to vykonať, aby bolo adekvátne možné zadať príslušné položky (Dátum dokladu, Uplatnenie odpočtu)? Odpoveď na túto (a veľa ďalších) otázok nájdete v online nápovede v časti Často kladené otázky k účtovníctvuÚčtovanie mimo obdobia (typicky na prelome roka/období do predchádzajúceho obdobia)?.

Maloobchodný a reštauračný predaj

Upozorňujeme na nutnosť uzavretia všetkých otvorených účteniek na konci roka! Potrebujete poradiť, čo spraviť, keď pokladňa hlási, že účtenky budú zaradené do predchádzajúceho obdobia alebo ako si dať vypísať všetky otvorené účtenky? Naše návody a odporúčania nájdete podrobne spracované v online nápovede v sekcii Často kladené otázky k maloobchodnému a reštauračnému predaju.