Na čo by ste nemali na prelome roka zabudnúť

18. 12. 2017

Zákaznícke centrum pre Vás pripravilo prehľad dôležitých činností, ktoré je nutné vykonať do konca tohto, alebo na začiatku budúceho roka. Súčasťou je aj návod, ako všetko správne nastaviť s informačným systémom ABRA Gen.

1. Opis činností súvisiaci s koncom účtovného obdobia, vrátane postupu pridania nového účtovného obdobia nájdete v online nápovede.

2. Tlačovú zostavu Odsúhlasenie pohľadávok nájdete v module Predaj -> agenda Predajné reporty -> report Faktúry vydané - spätne k dátumu zaúčtovania

Príklad obmedzenia:

  • Spätne k dátumu zaúčtovania = 31.12.2017
  • Dátum vystavenia = 1.1.1900 do 31.12.2017
  • Stav zaplatenia (v mene dokladu) vybrať hodnotu Zaplatené presne a označiť Inverzia výberu

3. Odporúčame skontrolovať nastavenie parametrov v agende Firemné údaje, záložka Parametre, že sú nastavené na inú hodnotu ako Nepovoliť:

  • "Povoliť v denníku a žiadostiach dátum účtovania mimo obdobia"
  • "Povoliť zadať dátum uplatnenia odpočtu DPH vyšší ako dátum dokladu, alebo do predchádzajúcich období"

Príklad, kedy je nastavenie potrebné: pre zadávanie faktúr prijatých, ktoré nákladovo patria do obdobia 2017 (1.1.-31.12.), Ale prídu (= dátum odpočtu DPH) v roku 2018.

Podobne pre vystavované doklady:

  • "Povoliť zadať dátum uplatnenia odpočtu DPH vyšší ako dátum dokladu na výstupných dokladoch"

4. Pred inventúrou skladu odporúčame skontrolovať v agende Firemné údaje, záložka Parametre, Kategória = "Sklad", či máte nastavený parameter "Predvyplňovať nákupnú cenu na inventárnom prebytku" na inú hodnotu ako "Nepredvyplňovať".

5. Uzávierka skladu - voľbu Vykonať uzávierku k dátumu je možné vykonať len pre sklady, ktoré majú vykonanú uzávierku za obdobie bezprostredne predchádzajúce obdobiu, do ktorého spadá zadaný dátum.

Ak chcete teda vykonať uzávierku k dátumu 31.1.2018, musíte mať vykonanú uzávierku skladu za obdobie 2017.

Poznámka:

Uzávierka skladu - voľba "Ocenenie skladových zásob" funguje aj cez neuzatvorené obdobia. Sklady, na ktorých sa má ocenenie zásob vykonať, nemusia mať vykonanú uzávierku za obdobie predchádzajúce obdobie, do ktorého spadá zadaný dátum.

6. Zadávanie pokladničných výdavkov vystavených v roku 2017, ale dodaných k zaúčtovaniu v roku 2018, napr. účtenky za pohonné hmoty vystavené v roku 2017:

Je nutné zadať doklad Ostatný výdaj (OSV) do účtovného obdobia s dátumom plnenia a účtovaním v roku 2017 a zaplatiť ho pokladničným výdajom s účtovným obdobím 2018.

7. Zákazníkom s verziou 17.11.01 a databázou Firebird verzie 2.5 odporúčame si už teraz naplánovať prechod na Firebird verzia 3.0 (pozn. prechod je možný už od verzie 16.13 / 17.03 systému ABRA Gen). Akciu navýšenia verzie databázy odporúčame oddeliť od akcie prechodu na novú verziu systému ABRA Gen. Je totiž nutné po inštalácii Firebird 3.0 obnoviť zálohu dát v rovnakej verzii systému ABRA Gen, ako bola vytvorená. Podrobnosti nájdete v online nápovede.