Nárast minimálnej mzdy od 1. 1. 2017

28. 10. 2016

Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy od 1. 1. 2017.  Mesačná minimálna mzda bude vo výške 435 EUR: zbierka.