Nárast minimálnej mzdy od 1. 1. 2017

14. 10. 2016

Vláda Slovenskej Republiky schválila nárast minimálnej mzdy od 1.1. 2017. Mesačná minimálna mzda bude vo výške 435 EUR a hodinová minimálna mzda bude 2,5 EUR.