Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie

2. 6. 2020
Spracovanie účtovníctva v informačnom systéme
Na základe nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré nadobudlo účinnosť 22. mája 2020, zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú predĺženú lehotu na zaplatenie poistného za marec 2020 až do 31. decembra 2020 (pôvodne to bolo do 31. júla 2020). Okrem toho budú mať možnosť žiadať o odklad zaplatenia poistného aj za máj 2020, ktorého splatnosť bude v rovnakom termíne – do konca roka 2020. V prípade, že sa rozhodnete využiť možnosť odkladu sociálneho poistenia, v ABRA Gen nevytvoríte z vygenerovanej žiadosti o platobný príkaz na zaplatenie sociálneho poistenia z miezd platobný príkaz. Platobný príkaz vytvoríte až v momente, kedy budete chcieť záväzok uhradiť a to v termíne do konca roka 2020. Upozornenie! V prípade, že ste v mesiaci apríl využili úplnú úľavu od sociálneho poistenia za zamestnávateľa, je potrebné si v agende Definície uzávierky na zázname s kódom SPZtel zapnúť výpočet a účtovanie tejto časti sociálneho poistenia.