Návod, ako krok za krokom spustiť ochranu dát v ABRA Gen

17. 5. 2018
Ochrana dat a GDPR v ERP
Potrebujete pomôcť s nastavením ochrany dát v ABRA Gen? Pripravili sme pre vás prehľadný návod, ako úspešne zvládnuť celý proces nastavení. Nezabudnite na nič dôležité a skontrolujte si nastavenia v pätnástich základných krokoch. Fungovanie firmy v súlade s GDPR je zložitý proces, ktorý vyžaduje dôkladnú prípravu firemných procesov aj presne nastavenie informačného systému. Ako správne nastaviť ochranu dát v systéme ABRA Gen sme pre vás zhrnuli v prehľadnom návode, ktorý si môžete preštudovať v našej online nápovede.

Prečítať celý návod

Aby ste v ABRA Gen nezabudli na nič dôležitého, odporúčame držať sa nasledujúcich pätnástich krokov:

Podrobnosti k jednotlivým krokom nájdete v návode priamo v online nápovede.
  1. Zoznámiť sa s princípom ochrany dát podľa GDPR v ABRA Gen.
  2. Zoznámiť sa s potenciálnymi rizikami a obmedzeniami.
  3. Vykonať jednotlivé kroky prípravnej fáze.
  4. Vykonať inštaláciu verzie s GDPR – pripraviť testovacie prostredie.
  5. Nainštalovať štartovaciu inštalačnú sadu.
  6. Naplniť pomocné číselníky.
  7. Nastaviť definície pre založenie novej firmy/osoby, je možné využiť inštalačnú sadu „Štartovacia inštalačná sada GDPR.ais“.
  8. Zadanie definícií ochrany dát (je možné využiť inštalačnú sadu či vzory):
   • Pre založenie novej firmy/osoby/zamestnanca
   • Pre povolenie generovania z dokladov a zmlúv pre jednotlivé oblasti:
   • Obchodné (pozor na rôzne záruky – a teda aj dĺžku povolení):
    • Nákupné
    • Účtovné
    • Daňové
    • Mzdové
   • Skontrolovať, že v definíciách ochrany dát sú požadovaní užívatelia (obchodníci, účtovníci, backoffice, ...).
   • Skontrolovať, že v definíciách ochrán nechýbajú "fiktívni" užívatelia pre prevádzku:
    • API
    • Automatizačný server
    • WEB služby
    • OLE aplikácie
  9. Zaistiť naplnenie agendy Zmluvy.
  10. Nadefinovať Pravidla ochrany dát.
  11. Zaistiť naplnenie agendy Povolenia k spracovaniu (spustiť generovanie podľa pravidiel, zaistiť doplnenie povolení získaných ručne – je možné využiť Webovú službu pre zber súhlasov so spracovaním osobných údajov podľa GDPR).
  12. Vypnúť potenciálne rizikové naplánované úlohy ako napr.:
   • Príjem e-mailov
   • Odosielanie e-mailov
   • Synchronizačné mostíky
   • apod.
  13. Zapnúť ochranu dát a vykonať kontroly:
   • Vykonať kontrolu užívateľov, že všetko funguje.
   • Skontrolovať API aplikácie, WEB služby,… (mali by byť už zrevidované a odskúšané v nezávislom testovacom prostredí, viď vyššie).
   • Zapnúť ostatné automatizačné úlohy a skontrolovať ich činnosť.
  14. Prenos do ostrej inštalácie.
  15. Bežná prevádzka s GDPR.