Nie je dôvod stavať jadrovú elektráreň - štandardná verzia ABRA Gen dokáže urobiť veľa

13. 9. 2017

Základ ABRA Gen bez zložitých úprav. Ideálne riešenie pre spoločnosti, ktoré potrebujú rýchlo automatizovať vybrané procesy. Získate rýchle, funkčné riešenie a schopnosť ľahko rozšíriť funkcie tak, aby vyhovovali budúcim potrebám spoločnosti. Rovnaký princíp používa dynamicky rastúca spoločnosť Caerus Investment Management.

Caerus Investment Management sa zaoberá vyhľadávaním komerčných nehnuteľností, investičným managementom a asset managementom. So spoločnými investormi vytvára a riadi komerčné nehnuteľnosti v celej Českej a Slovenskej republike.

S rastúcim počtom riadených spoločností manažment cítil potrebu zjednotiť celú účtovnú agendu v transparentnom a užívateľsky priaznivom ERP systéme bez nutnosti externého účtovníctva. ABRA Gen plne vyhovuje požiadavkám webového schvaľovania, tvorby a skenovania daňových dokladov a efektívneho riadenia pripomienok pre nájomcov spravovaných nehnuteľností.

V spoločnosti Caerus ocenili nielen okamžitý čas a finančné úspory, ale aj flexibilitu, rýchlosť nasadenia a pružnosť štandardného ARBA Gen.

Rýchla a bezproblémová implementácia v stanovenom termíne bola možná najmä vďaka odbornej príprave ABRA Akadémie, ktorá predchádzala spusteniu samotného systému.

Petr Fusek, senior manažér pre financie a administratívu, zhodnotil našu spoluprácu nasledovne: "Abra Gen je profesionálny systém. Po implementácii sa ušetrili aj náklady na lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu s účtovníkmi v rámci spoločnosti. S rastúcim počtom riadených spoločností bola implementácia interného účtovného softvéru nevyhnutnosťou, najmä kvôli každodennej komunikácii (a riešeniu nových požiadaviek) s účtovníkmi."