Nová certifikovaná verzia 11.01.16

24. 1. 2011

Vážení užívatelia ABRY, v personifikovanej časti webu www.abra.sk je dostupná na stiahnutie nová certifikovaná verzia SW ABRA vo verzii 11.01.16.

Novinky verzie

Mzdy:

 • Zmenené výpočty sociálneho a zdravotného poistenia (základ poistného = zdaniteľné príjmy zamestnanca)
 • Nová výška minimálnej mzdy - 317 EUR mesačná, 1,822 EUR hodinová
 • Nová výška nezdaniteľného minima - 3559,30 EUR (ročne)
 • Nové alebo zmenené formuláre a exporty pre modul miezd a personalistiky:
  • Mesačný výkaz poistného a príspevkov
  • Registračný list FO (RLFO)
  • Hlásenie o vyúčtovaní dane
  • Ročné hlásenie o dani zamestnancov
  • Nové zostavy na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010

Účtovníctvo:

Do vzoru účtovnej osnovy pridané účty

316 Čistá hodnota zákazky
606 Výnosy zo zákazky
33 Nehnuteľnosť na predaj
507 Predaná nehnuteľnosť
07 Výnosy z nehnuteľnosti na predaj