Aktuality

Nová certifikovaná verzia 11.01.19

8. 2. 2011

Vážení užívatelia ABRY, v personifikovanej časti webu www.abra.sk je dostupná na stiahnutie nová certifikovaná verzia SW ABRA vo verzii 11.01.19.

Novinky verzie

Mzdy:

  • Pre výpočet maxima sociálneho poistenia zavedený výpočet pre zamestnancov s nepravidelnými príjmami.
  • Úprava výpočtu nezdaniteľných častí pre ročné zúčtovanie dane za rok 2010
  • Nové alebo upravené formuláre a exporty pre modul Mzdy a personalistika:
    • Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
    • Výkaz poistného a príspevkov (sociálne poistenie)
    • Ročné hlásenie o dani za zamestnancov 2

Legislatívneho spravodajcu, ktorý popisuje zmeny v legislatíve od roku 2011, je možné získať v personifikovanej časti webu www.abra.sk