Nová certifikovaná verzia 11.01.22

20. 4. 2011

Vážení užívatelia ABRY, v personifikovanej časti webu www.abra.sk je dostupná k stiahnutiu nová certifikovaná verzia SW ABRA vo verzii 11.01.22.

Novinky verze:

Obecné

 • Zmena textov v dialógu pred tlačou/exportom DPH priznania.
 • Oprava zaokrúhlenia DVZ od 1.1.2011 smerom nadol.

Mzdy

 • Upravený výpočet minimálneho základu ZP pri ročnom zúčtovaní ZP.
 • V zostave a exporte "Výkaz poistného a príspevkov Sociálna poisťovňa - od 01.01.2011" upravené napočítavanie počtu zamestnancov podľa rodného čísla.
 • Do agendy Ročné zúčtovanie dane pridané upravené zostavy pre rok 2010 - "Ročné zúčtovanie dane 2010" a "Ročné zúčtovanie dane 2010 strana 2".
 • Pridané hodnoty premenných S_PriNocMz a S_PriProst platné od 1.1.2011.
 • Upravený výpočet minimálneho základu ZP pri ročnom zúčtovaní ZP.
 • Oprava reportu a exportu Výkaz poistného a príspevkov.
 • Opravené zahajovanie transakcií pred výpočtom mzdového listu, priemeru a priemernej mzdy zamestnanca.
 • Na pracovnom pomere umožnené zmeniť príznak o nepravidelnom príjme i do uzavretých období. Pridané kontroly, ktoré v takomto prípade upozornia užívateľa na možné problémy.
 • V zostave a exporte "Výkaz poistného a príspevkov Sociálna poisťovňa - od 01.01.2011" doplnená kontrola vyplnenosti mzdového obdobia, za ktoré sa má tlač (export) vykonať.
 • Upravené výpočtové schémy tak, aby pri výpočte soc.poistenia pre nepravid.príjmy zohľadňovali prerušenie priebehu soc.poistenia. Upravené výpočtové schémy tak, aby sa platba soc.poistenia za neprav.príjmy posielala s odlišným špecifickým symbolom, ako platba soc.poistenia za pravidelné príjmy.
 • Opravený výpočet hodín cez sviatok.
 • V tlačovej zostavě "Štvrťročný prehľad dane 2010 - 2011" zabezpečené, aby riadok D nemohol byť záporný.
 • Výpočtový vzorec pre položku S_MonthToRecalculateCount upravený tak, aby zadanie začiatku nepravidelného príjmu pred začiatok prac.pomeru nemalo vplyv na počet mesiacov, do ktorých sa má rozpustiť základ soc.poistenia

Legislatívne spravodajca, ktorý popisuje zmeny v legislatíve od roku 2011, je možné získať v personifikovanej časti webu www.abra.sk