Nová certifikovaná verzia 11.01.25

1. 8. 2011

Vážení užívatelia ABRY, v personifikovanej časti webu www.abra.sk je dostupná k stiahnutiu nová certifikovaná verzia SW ABRA vo verzii 11.01.25.

A) Novinky verze

Táto verzia prináša predovšetkým potrebné legislatívne úpravy - Modul Mzdy a personalistika:

  • Nové zostavy pre výkazy záloh na verejné ZP pre poisťovne Dôvera, Union a VZP platné od 5/2011 a nový export "Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie od 2011/05" zohľadňujúci zmeny platné od mája 2011 (vrátane zmien platných od augusta 2011).
  • Pridaný export "Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie od 2011/05" do agendy Mzdové reporty zohľadňujúci zmeny platné od 31.05.2011 (vrátane zmien platných od 1.8.2011).
  • Pridané hodnoty globálnych premenných S_MaxDB, S_MaxRocDB, S_MaxRInvDB, S_ZMJ s platnosťou od 1.7.2011 a ďalej globálnych premenných S_VVZSP, S_VVZZP s platnosťou od 1.1.2012.
  • Rozšírenie OLE - doplnená možnosť používania OLE systému ABRA z rôznych inštalácií súčasne. Pre správny chod musí byť správne nakonfigurovaná sekcia [OLE] v Nexus.cfg - Podpora registrácie COM objektov systému ABRA Gx pod ďalším ClassID a ProgID. Podrobnejšie viď popis danej sekcie v readme2.txt. (Rozšírenie doplnené už do v. 11.01.25, ale táto verzia nebola generovaná pre CZ lokalizáciu.)