Nová certifikovaná verzia 12.06.03

22. 11. 2012

dňa 22. novembra 2012 bola uvoľnená do distribúcie verzia 12.06.03. Táto verzia prináša viacero zmien.

Verzie a všetky súvisiace podrobnosti sú k dispozícii na obvyklom mieste, teda v autorizovanej časti našich webových stránok www.abra.sk. alebo po novom na Zákazníckom portále.