Nová certifikovaná verzia 13.02.06

10. 3. 2013

dňa 11. marca 2013 bola uvoľnená do distribúcie verzia 13.02.06. Táto verzia prináša hlavne potrebné legislatívne úpravy plus niekoľko ďalších zmien a množstvo drobných opráv.

Verzie a všetky súvisiace podrobnosti sú k dispozícii na obvyklom mieste, teda v autorizovanej časti našich webových stránok www.abra.sk alebo po novom na Zákazníckom portále.