Nová certifikovaná verzia 14.02.02

3. 2. 2014

Do distribúcie bola uvoľnená verzia 14.02.02. Táto verzia prináša hlavne potrebné legislatívne úpravy, niekoľko ďalších zmien a množstvo drobných opráv.

Verzie a všetky súvisiace podrobnosti sú k dispozícii na obvyklom mieste na Zákazníckom portále.