Nová certifikovaná verzia ABRA 10.02.18

12. 10. 2010

Vážení užívatelia ABRY, v personifikovanej časti webu www.abra.sk je dostupná na stiahnutie nová certifikovaná verzia SW ABRA vo verzii 10.02.18.Táto verzia prináša odstránenie najzávažnejších problémov verzie 10.02.16 a plne ju nahrádza.

POZOR: Na verziu 10.02.18 je možné prejsť iba z verzie 10.01.07 s SA2.8-SK (alebo z verzie 10.02.16) !!! Zo žiadnej inej. Pred aktualizáciou si vytvorte bezpečnostnú zálohu dát pomocou zálohovania ABRY!

Verzia 10.02.18 SK má zhodné novinky ako verzia 10.02.16 SK a obsahuje navyše tieto zásahy:

 • Opravená chyba, keď verzia 10.02.16 miesto slovenských systémových tlačových zostáv obsahovala české.
 • Opravená chyba, keď založenie príjemky so šaržami spôsobilo kolíziu.
 • Opravená chyba sťahovania e-mailu v prípade, že je v texte uvedená špeciálna značka s ICO viackrát.
 • Oprava viacnásobného spustenia úlohy v autoserveri naplánovanej ako Spustiť len raz.
 • Oprava ukladania objektov skladová karta, karta majetku, firma, osoba, CRM aktivita  zamestnanec v súvislosti s obrázkami.
 • Opravená chyba v migrácii dát pri zapnutých replikáciách.
 • Položka Dátum odoslania na Doručenom e-maile teraz môže nadobúdať hodnotu prázdne dátum.
 • Oprava zobrazenia saldokontných skupín za určitých obmedzujúcich podmienok.
 • Oprava novo zavedených tried  obrázkov pri práci cez OLE.
 • Oprava importu inštalačnej sady zo súboru – v niektorých prípadoch sa zobrazila chyba Súbor nebol nájdený.
 • Súhrnné zásahy v sťahovaní elektronickej pošty.
 • Oprava možného problému pri obnove zálohy v súvislosti s prevodom znakových zostáv.
 • Upravené triedenie spojenia v prihlasovacom dialógu.
 • Opravené občasné padanie zálohovania pustené cez automatizačný server.
 • Opravený výpočet halierového vyrovnania.
 • Číselník Poštové úrady bol previazaný s číselníkom Okresy pomocou väzby medzi záznamami oboch číselníkov. Číselník Okresy bol analogicky previazaný s číselníkom Kraje.
 • Číselník v agende Finančné kategórie je predvyplnený dátami podľa oficiálneho čiselníku ŠÚSR s číslom 0077.
 • Prevedená optimalizácia rýchlosti číselníku šarží.
 • Opravená chyba, keď príjem el. pošty spôsobil kolíziu.
 • Opravená chyba, keď naplánovaná úloha typu export nerešpektovala zvolené obmedzenia.
 • Zrýchlená oprava sériového čísla pomocou otvoreného rozhrania.
 • Opravená chyba, keď nebolo možné triediť podľa užívateľských položiek položky definovateľného číselníku.
 • Oprava obnovy zálohy – v niektorých prípadoch skončí chybou deklarácie UDF funkcie.
 • Opravená chyba, vďaka ktorej sa nenahrali do databázy inicializačné dáta novo inštalovaných modulov.
 • Prevedená optimalizácia uloženia DV s importovanými DL (250+).
 • Opravená chyba, keď priradenie sér. čísla na DL spôsobilo kolíziu.
 • Opravená chyba, keď pri určitom nastavení definovateľných položiek došlo ku kolízii.
 • Oprava chyby v obmedzení agendy Šarže – Zobraziť všetky/Skryť doteraz nepoužité/Skryť s nulovým stavom.
 • Opravená chyba, ktorá sa prejavovala na rôznych miestach programu a mohla spôsobiť, že do dokladov bolo možné zadávať tiež také záznamy z číselníkov, ktoré nespĺňali pravidlá aplikačnej logiky.


Pokiaľ si s update nie ste istí alebo nemáte skúsenosti s inštaláciou aktualizácie, kontaktujte prosím centrálu ABRA SK v Bratislave na tel. čisle 02/ 534 10 126 alebo e-mailom na [email protected], prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa ABRY. Radi Vám update vykonáme sami. Pokiaľ to bude možné aj vzdialene, bez nutnosti výjazdu konzultanta.