Nová legislatíva a technologické inovácie v aktuálnej verzii ABRA Gen

16. 1. 2020
Informačný systém ABRA Gen prichádza s legislatívnou verziou 20.0.2. Obsahuje legislatívne zmeny pre rok 2020, ktoré boli známe k 31. 12. 2019. Prípadné ďalšie legislatívne aktualizácie počas roka môžu byť distribuované ako automatické dátové aktualizácie (DBO aktualizácie). Okrem legislatívnych úprav obsahuje aktuálna verzia všetky novinky a vylepšenia, ktoré sme v minulom roku pripravili. Medzi najvýznamnejšie inovácie patrí:
 • Podpora projektu eKasa so zariadeniami FiskalPro.
 • Urýchlenie práce s veľkými dokladmi v oblasti nákupu, predaja a skladu.
 • Rýchlejšia práca s číselníkmi Adresár firiem a Skladové karty vďaka použitiu novej technológie.
 • Párovanie platieb na bankovom výpise podľa firmy.
 • Praktické aplikácie pre efektívnejšiu prácu – Úlohy, Online schvaľovanie, Funkcie pre MS Excel.
 • Vylepšenia agend Hlavné inventárne protokoly a Čiastkové inventárne protokoly v skladoch.
 • Nové agendy umožňujúce inventarizáciu majetku.
 • Vylepšené kapacitné plánovanie vo výrobe a nová agenda rodný list výrobku.
 • Rýchlostné optimalizácie fulltextového hľadania vo všetkých agendách.
 • Podpora zobrazenia účtovných výkazov v 64bitovej verzii MS Excel.
 • Priamy export dát zo zoznamu do MS Excel alebo LibreOffice/OpenOffice.
 • Do API pridaná možnosť volať funkciu skriptu pomocou HTTP metód GET a POST
Všetky zmeny vo verziách sú bližšie popísané v online nápovede.

ZÁKAZNICKÝ PORTÁL