Nová verzia ABRA Gen prináša 64-bitovú architektúru

14. 12. 2021
V systéme ABRA Gen rozširujeme možnosti využitia plnej kapacity moderného hardvéru a tým posúvame jeho technologické hranice. Informačný systém ABRA Gen prechádza od verzie 21.4.3 na 64-bitovú architektúru. Moderné technológie prinášajú ako hlavnú výhodu odstránenie limitu 2 GB využitej pamäte pre 32-bitový proces. Vďaka tomu získate:
  • Bezproblémové vykonávanie i pamäťovo náročných operácií (napr. rôzne uzávierkové operácie nad veľkým množstvom údajov, veľmi veľké tlačové zostavy).
  • Jediným limitom pre využitie pamäte je fyzicky inštalované množstvo operačnej pamäte RAM.
  • Možnosť súbežného spracovania prakticky neobmedzeného množstva požiadaviek vďaka viacvláknovému API (opäť limitované len hardvérom).
Vďaka súbežne vykonaným parciálnym optimalizáciám prináša verzia 21.4.3 aj mierne zvýšenie výkonu aplikácie. Ak chcete nainštalovať a spustiť verziu ABRA Gen 21.4.3 (a vyššie verzie), je potrebné mať 64-bitovú verziu operačného systému Windows nainštalovanú na serveri i na stanici alebo terminálovom serveri. Vyžaduje sa aj inštalácia 64-bitového databázového servera. Odporúčame Vám nasadiť verziu 21.4.3 čo najskôr, aby ste zabezpečili hladký prechod na legislatívnu verziu 22.0, ktorá je naplánovaná na tento rok. Podrobné pokyny na inštaláciu 64-bitovej verzie ABRA Gen nájdete v našej PDF príručke.

PŘEČÍST PŘÍRUČKU V PDF

Aktuálnu verziu si môžete stiahnuť na Zákazníckom portáli. Podrobné informácie o zmenách v nových verziách ABRA Gen nájdete v online nápovede.