O produktoch

Nová verzia ABRA Gen s OAuth 2.0 autentizáciou

18. 9. 2022
Nová verzia ERP ABRA Gen

Hlavnou novinkou aktuálnej verzie 22.1.10 je OAuth 2.0 autentifikácia prístupu k e-mailovým účtom Office 365 spoločnosti Microsoft. Novinka umožňuje bezpečnejšie prihlasovanie do e-mailových schránok Office 365 pomocou overenia tokenu priamo so servermi spoločnosti Microsoft.

Ak používate e-mailové kontá Office 365 od Microsoft je nutné vykonať zmenu nastavenia v agende E-mailové účty najneskôr do 30.9.2022. V prípade, že máte iného prevádzkovateľa, nie je nutné robiť žiadne zmeny.

Prehľadný návod, ako si nastaviť nové prihlasovanie, nájdete v našej podrobnej príručke.

Ďalšie novinky ABRA Gen 22.1.10:

  • Umožnili sme zobrazovať doklady aj za podriadené záznamy v agendách Strediská, Zákazky, Obchodné prípady a Projekty v záložke Súvislosti.
  • Pridali sme možnosť zadať Dopytový list z agendy SCM.
  • Mnoho ďalších čiastkových úprav, ktorých zoznam nájdete v online nápovede.