Nová verzia ERP ABRA Gen s podporou GDPR

10. 5. 2018

Informačný systém ABRA Gen prichádza s novou verziou 18.03.13, ktorá obsahuje podporu GDPR a umožňuje zapnúť novú komplexnú ochranu dát. Túto verziu môžu inštalovať užívatelia progresívnej aj konzervatívnej verzie.

Ochrana dát v systéme ABRA Gen umožňuje nastaviť užívateľom patričné oprávnenia, rozdeliť chránené položky podľa platnej legislatívy a prideliť im vlastné definície, k čomu je možné využiť pripravené vzory. Systém taktiež automaticky generuje podľa nastavených pravidiel potenciálne zdrojové agendy pre získanie povolení (pracovné pomery, zmluvy, objednávky, faktúry a pod.).

Prejsť na zákaznícky portál

Informácie ku GDPR