Nová verzia ERP systému ABRA Gen 18.03.18

18. 7. 2018
ERP systém ABRA Gen prichádza s novou verziou 18.03.18. Prináša celú radu vylepšení a zjednodušenie práce v systéme hlavne v oblasti ochrany dát a skladového hospodárstva.

Novinky v ABRA Gen:

  • Z agendy Požiadavky GDPR je možné vytlačiť prehľad údajov, aké sú o danej osobe v systéme evidované. Tak je možné naplniť právo subjektov údajov GDPR na prístup k evidovaným osobným údajom.
  • Umožnenie práva subjektu GDPR na výmaz (právo byť zabudnutý). V agende Požiadavky GDPR je možné anonymizovať osobné údaje, ktoré nie sú povolené žiadnym aktuálne platným povolením.
  • Procesné riadenie nad skladovými dokladmi. Jednotlivé skladové doklady boli upravené tak, aby bolo možné meniť ich správanie podľa toho, v akom procesnom stave sa nachádzajú.
  • Po novom je možné tlačiť bez náhľadu. Rýchla tlač rešpektuje nastavenie východiskovej tlačiarne pre danú tlačovú zostavu a je možné ju vyvolať klávesou [F5].
Podrobnosti o všetkých zmenách nájdete v online nápoveda.

Stiahnuť aktuálnu verziu