Nová verzia ERP systému ABRA Gen 18.03

29. 1. 2018

ERP systém ABRA Gen prichádza s progresívnou verziou 18.03, ktorá prináša zásadné nové funkcie aj aktualizácie.

Najväčšou novinkou implementovaná prvá fáza podpory GDPR (tj. nový modul Ochrana dát a agendy GDPR, ktorá umožňuje plniť dátovú základňu: naplniť si číselníky, zavádzať definície GDPR a začať zbierať povolenia od subjektov).

Ďalšie novinky:

  • Saldo konto - účtovný denník súvzťažne podľa párovacích znakov.
  • Zmena prideľovania čísel dokladov tak, aby čo najmenej dochádzalo k blokovaniu pri ukladaní dokladov.
  • Nové agendy pre Zámeny výdaja resp. príjmy a Premeny výdaja resp. príjmy pre realizáciu rôznych skladových operácií ako náhrady ai.
  • Podpora výpočtu operatívnej skladovej ceny aj po uložení dokladu, tj. možnosť selektívneho oceňovania skladových zásob.
  • Časové rozlíšenie v čiastkach vrátane dane.
  • Rozšírená podpora predaja podľa objednávok prijatých na maloobchodnej pokladni.
  • V agende Dokumentov pribudla možnosť pre uloženie obsahu dokumentov aj do externého súboru.
  • V Adresári firiem v detaile firmy bol v českej verzii sprístupnený import údajov slovenských firiem z verejnej databázy firiem plnenej z databázy "Register účtovných závierok". Analogicky bol v slovenskej verzii sprístupnený import údajov českých firiem z portálu ARES.