Nová verzia informačných systémov ABRA 15.02.04 SK

8. 4. 2015

V rámci štandardnej Licenčnej podpory ABRA prináša novú verziu informačného systému.

Hlavné zmeny:

  • V exporte pre elektronické hlásenie INTRASTAT sa zobrazí dialóg pre zadanie poradového čísla hlásenia pre odoslanie a pre prijatie. Východisková hodnota oboch je 1. Posledné zadané čísla sa zapamätajú. Je potrebné pre prvé hlásenie za obdobie nastaviť na 1.
     

Modul Mzdy a personalistika

  • Upravená zostava "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013", aby bola použiteľná i pre rok 2014.