Nová verzia informačných systémov ABRA 15.11.02 SK

4. 8. 2015

V rámci štandardnej Licenčnej podpory ABRA prináša novú verziu informačného systému.

Pre užívateľov modulu Mzdy:
Po inštalácii verzie a Hotfixu sa prihláste do ABRY a aplikujte Aktualizácie pre opravu chyby s nespočítanou čiastkou za preplatenú nemocenskú.
 
Pre získanie aktualizácie využite funkciu Skontrolovať aktualizácie v ľavej spodnej časti hlavného okna pre spúšťanie agiend.
Tlačidlo Skontrolovať aktualizácie je dostupné iba užívateľom s nastaveným privilégiom „Povoliť aplikovať automatické aktualizácie“, prípadne privilégiom Supervisor.

Najdôležitejšie zmeny verzia:

  • Výroba - okamžité oceňovanie výrobkov pri príjme. Po novom je možné hotový výrobok v okamihu príjmu na sklad oceniť prácou, réžiami i spotrebovaným materiálom. Výpočet ceny materiálu sa vykoná na pozadí malou skladovou uzávierkou, ktorá sa spustí len pre skladové karty týkajúce sa daného Výrobného príkazu, pričom dotknuté skladové pohyby neuzavrie. Užívateľ tak v podstate hneď uvidí reálnu nákladovú cenu výrobku.
  • Do číselníku Typy prenesenej daňovej povinnosti bola pridaná nová položka Skupina pre limit. Položka slúži pre označenie skupiny Položiek číselníku, pre ktoré má byť limit v jednom doklade vyhodnotený dohromady. Položky číselníku sú rozdelené do 4 skupín podľa zákona o DPH; položka je behom updatu naplnená príslušnými hodnotami.
  • Byla ukončena podpora MSSQL 2005