Nová verzia informačných systémov ABRA 15.11.07 SK

23. 11. 2015

V rámci štandardnej Licenčnej podpory ABRA prináša novú verziu informačného systému.

Najdôležitejšie zmeny:

  • Do slovenskej agendy Ročného zúčtovania boli pridané tlačové zostavy ročného zúčtovania dane pre zdaňovacie obdobie 2015.
  • Do agendy Ročné zúčtovanie pre Slovensko bola pridaná nová tlačová zostava "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby".