Nová verzia informačných systémov ABRA 16.01.04 SK

3. 2. 2016

Najdôležitejšie zmeny verzie:

Mzdy a personalistika

  • Do tlač. zostavy "Mzdový list od 2016" boli pridané položky DDS - základ, DDS zamestnanec a DDS zamestnávateľ (od 1. 1. 2016 Mzdový list musí na daňové účely obsahovať za každý kalendárny mesiac tiež sumu príspevkov na DDS, ktoré za zamestnanca odvádza zamestnávateľ).
  • Do agendy "Mzdové listy" bol pridaný nový oficiálny formulár "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2016".
  • Od 1. 1. 2016 došlo k zmenám v klasifikácii zamestnaní (ISCO). V súvislosti s tým boli upravené dáta v agende Klasifikácia zamestnaní (podľa ISCO). Niektoré kódy klasifikácií používané do 31. 12. 2015 boli zmenené, resp. zrušené, alebo boli pridané nové.
  • Do agendy "Pracovné pomery" bol pridaný nový export "ELDP", ktorý je možné používať od roku 2016.

Maloobchodný a reštauračné predaj

  • Na účtenku (UC) pridaná tlač textu "Daň sa uplatňuje na základe prijatia", v prípade zapnutej povinnej identifikácie zákazníka a uplatňovania DPH na základe prijatia platby.

Banka

  • Opravený driver Multicash - ak názvy firiem odosielateľa a príjemcu obsahujú nepovolený znak ampersand ( "&"), do exportného xml súboru sa tento nahradí znakom "a".
  • Opravený driver Citidirect (CZ i SK). Teraz v prípade zaškrtnutia príznaku "Pohyby v EUR vykazovať ako SEPA" v parametroch sa použije formát CDFF-SEPA pre všetky pohyby v EUR. Doteraz to boli len zahraničné pohyby v EUR.
  • Opravený driver SK_Multicash, ktorý od verzie 16.01.02 začal tuzemské platby chybne vyhodnocovať ako zahraničné. (Režim SEPA nastavený na Nepoužívať SEPA ISO XML. Ovládač vytvoril súbor s príponou .SKA, ale malo byť .SKI).

Upozornenie: Ak používate osobitnú úpravu podľa §68d pri vykazovaní DPH, bude potrebné vykonať ešte tzv. automatickú aktualizáciu, ktorá bude dostupná najneskôr od 8.2.2016.