Nové daňové tlačivá pre zdaňovacie obdobie 2018

4. 1. 2018

Finančná správa zverejnila informáciu o nových daňových tlačivách vrátane vzorov, platných pre zdaňovacie obdobie 2018. ABRA Gen zapracuje tieto tlačivá:

  • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane.
  • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.