Legislatíva

Nové poistné pre financovanie podpory (Kurzarbeit) a nastavenie ABRA Gen

13. 4. 2022
Legislatíva

Od 1.3.2022 nadobudla účinnosť časť zákona 215/2021 Z.z. o podpore v čase skrátenej práce, ktorá okrem iného zaviedla nový druh sociálneho poistenia plateného zamestnávateľom - poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP).

V tejto súvislosti bola pridaná nová položka do agendy Pracovné pomery (Typ právneho vzťahu), ktorá má vplyv na aktualizované podanie Registračného list fyzickej osoby a na výpočet nového poistného.

V prípade, že je Typ právneho vzťahu 2 – Pracovný pomer vyplnený napr. u zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti, môže dôjsť k chybnému výpočtu sociálneho poistenia. Pre podobné pracovnoprávne vzťahy využívajte položku 4 – Iný právny vzťah. Položka Typ právneho vzťahu 2 – Pracovný pomer sa vypĺňa iba pre zamestnancov, ktorý činnosť vykonáva na základe pracovnej zmluvy (§ 42, od. 1), zákonníka práce). Zamestnávateľovi potom vzniká povinnosť odvádzať PFP z vymeriavacieho základu pre toto poistné. Ďalším typom právneho vzťahu, kedy sa odvádza PFP, je zmluva o profesionálnom vykonávaní športu.

Agenda Pracovné pomery
Agenda Pracovné pomery

Z tohto dôvodu môže dôjsť aj k chybnému podaniu Mesačného výkazu poistného a príspevkov (MVPP). Úprava exportu MVPP, aby nedochádzalo k uvádzaniu nulového elementu PFP, bude vydaná formou automatickej aktualizácie v najbližšej dobe.