Nové vzory tlačív pre rok 2018 v oblasti dane z príjmov zo závislej činnosti

14. 11. 2017

Na stránkach Finančnej správy bol zverejnený Príspevok č. 12 , ktorý obsahuje nové vzory tlačív pre rok 2018 v oblasti dane z príjmov zo závislej činnosti. Jedná sa o Ročné zúčtovanie dane z príjmu, Hlásenie o vyúčtování dane a prehľad o strhnutých a odvedených zálohách na daň z príjmu. Do ABRA GEN budú tieto nové tlačivá zapracované.