Novela upresňujúce podmienky pre vyplatenie 13. a 14. platu

10. 5. 2018
Na stránkach Finančnej správy bola zverejnená Informácia k novele Zákonníku práce, upresňujúce podmienky pre vyplácanie 13. a 14. platu oslobodeného od dane z príjmu do výšky 500 €. Zmeny vstupujú v platnosť v máji (13. plat) a v decembri (14. plat) 2018. V rámci novely je ďalej zavedená nová výška príplatku za prácu.