Novela zákona o sociálnom poistení

16. 2. 2018

Bola schválená novela zákona o sociálnom poistení. V rámci tejto novely sa zavádza odvodová výnimka pre zamestnávateľov pri zamestnaní dôchodcu na jednu dohodu do výšky príjmu 200€. V uvedenom prípade sa bude odvádzať nižšie sociálne poistenie. Rovnaká výnimka platí pre dohody študentov. Novela nadobúda platnosť 1.6.2018.