Nový cloudový produkt ABRY pre globálny trh prichádza do Slovenskej republiky

27. 1. 2014

ABRA Software 29. 1. 2014 oficiálne predstavila slovenskému trhu cloudový softvér pre firmy - primaERP TIME TRACKING.

primaERP je novým projektom, na ktorom pracoval zakladateľ ABRA Software Jaroslav Řasa s novým tímom od konca roka 2011. Jedná sa o softvér novej generácie, medzi ktorého hlavné črty patrí rýchle nasadenie, jednoduché ovládanie a dostupnosť odkiaľkoľvek zo sveta, kde je k dispozícii pripojenie k internetu. Proti existujúcim ERP systémom je oveľa viac zameraný na ľudskú energiu a čas, ktoré sú vo firmách často podceňované, hoci ide o najcennejšie veličinu.

primaERP TIME TRACKING

V súčasnosti predstavujeme prvý modul, primaERP TIME TRACKING, nástroj pre evidenciu a vyhodnocovanie pracovného i osobného času. 

Hlavné prednosti primaERP TIME TRACKING sú:

  • Získanie prehľadu o čase, ktorý trávia zamestnanci na jednotlivých činnostiach. Nejde v prvom rade o kontrolu zamestnancov, ale o nájdenie celých neefektívnych procesov a ich zlepšenie.
  • Zistenie časových nákladov projektov. Čas strávený na projektoch je v ich kalkuláciách a vyhodnocovaní často podceňovaný a zanedbávaný, pritom je pri mnohých projektoch významnou časťou celkových nákladov. S primaERP je možné tieto náklady ľahko merať a následne ich zahrnúť do vyhodnotenia projektov.
  • Sledovanie času a tvorba podkladov pre hodinovú fakturáciu. Problematika, ktorou sa nevyhnutne zaoberá každý, kto fakturuje svojim klientom podľa hodinových sadzieb. Táto situácia je typická pre konzultantské firmy, architektov, právnikov, IT konzultantov alebo napríklad upratovacie firmy.
  • Odhalenie, do čoho investujete svoj ​​čas. Dnešný moderný svet často skloňuje frázu „life balance“ - rovnováha pracovného a súkromného života. Vďaka schopnosti presne zmerať, kam investujete čas, sa môžete rozhodnúť, čomu sa venujete dosť, a ktorým oblastiam svojho života by ste mali venovať väčšiu pozornosť.
  • Okamžité využitie produktu bez zdĺhavej a drahej implementácie a bez starostí o infraštruktúru.

primaERP TIME TRACKING prichádza na slovenský trh s viac ako ročnými skúsenosťami na trhu svetovom. Má plnú anglickú, španielsku, portugalskú, nemeckú, českú a slovenskú lokalizáciu a v súčasnej dobe má už vyše 3800 užívateľov vo viac než 80 krajinách sveta.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.primaerp.com/sk_sk.