Nový doplnok - Evidencia a podávanie hlásenia o nakladaní s odpadom

31. 1. 2017

ABRA Gen po novom dokáže evidovať a podávať ročné hlásenie evidencií o nakladaní s odpadmi. Nový doplnok Vám pomôže splniť zákonnú povinnosť s termínom 28. 2. 2017.

Doplnok Vám ponúkne:

  • Report elektrozariadení (EEZ)
  • Report batérií
  • Report obalových materiálov
  • Report neobalových materiálov
  • Manuál na používanie

Máte o nový doplnok záujem?

KONTAKTUJTE NÁS